Witt

Polu-hermetičke i hermetičke rashladne pumpe – WITT

Nemačka kompanija WITT je porodična kompanija nastala davne 1896. god. i sa iskustvom od preko 125 godina u industrijskom hladjenju predstavlja vodećeg proizvodjača rashladnih pumpi i visokopritisnih regulatora sa plovkom.

Kompanija WITT u svom proizvodnom programu za industrijsko hladjenje ima sledeće proizvode:

–       Rashladne pumpe (otvorene, sa spojnicom i prirubnicom za montažu elektro motora) serije GP sa modelima GP 41, GP 42, GP 51, GP 51A,      GP 52i GP 82

–       Rashladne pumpe (hermetičke) serije HRP sa modelima HRP 3232, HRP5040, HRP 5050, HRP 8050 i HRP 10080

–       Regulatori sa plovkom serije HR i HS, prirubnički regulatori sa plovkom serije HSF, ekonomajzeri ECO 2, ECO3 i ECO 4

–       Separatori, resiveri, termosifonski kolektori

–       Pumpne stanice, isparivački uredjaji, kaskadni sistemi CO2

–       Uredjaji za rekuperaciju ulja serije BDP, resiveri ulja od nerdjajučeg čelika, razmenjivači toplote serije DWR

–       Dodatne komponente: ventili i fitinzi za ventile, fitinzi za presostate, manometri, diferencijalni manometri, vidna stakla

Rashladne pumpe WITT su već decenijama dokazale svoju vrednost u industrijskim rashladnim postrojenjima širom sveta, posebno u radu sa amonijačnim rashladnim fluidom (NH3) i predstavljaju prvi izbor projektanata i izvodjača u amonijalnim rashladnim instalacijama.

Osnovna karakteristika WITT-ovih rashladnih pumpi je njihova dokazana sposobnost da pumpaju mešavinu tečnost/para; ovo je od posebne važnosti u slučajevima kada se smanjuje temperatura isparavanja rashladnog fluida.

U WITT-ovom programu rashladnih pumpi posebno mesto zauzimaju serije otvorenih pumpi GP 41/42 i GP 51/52 sa elektromotorima kojih ima u više varijanti i koji se odabiraju u zavisnosti od rashladnog fluida (amonijak, freon, itd.) kao i serija hermetičkih pumpi HRP.

Kompanija MASTER FRIGO SALES ima na lageru otvorene rashladne pumpe GP 41/42 i        GP  51/52 sa elektromotorima koji su namenjeni za rad rashladnih pumpi sa amonijakom kao rashladnim fluidom kao i većinu osnovnih rezervnih delova za servisiranje rashladnih pumpi GP serije. Za pojedinačne projekte, kompanija Master Frigo Sales vrši namenski uvoz komponenti WITT kao što su regulatori sa plovkom HR/HS, hermetičke pumpe HRP, uredjaji za rekuperaciju ulja BDP i ostale komponente iz proizvodnog programa kompanije WITT.