Sunoco  – Suniso

Suniso

Rashladna kompresorska ulja Suniso poseduju sledeće karakteristike koje osiguravaju maksimalni životni vek kompresora:

 • Hemijska stabilnost
 • Toplotna stabilnost
 • Nizak sadržaj voska
 • Niska tačka stinjavanja
 • Visoka dielektrična čvrstoća
 • Odgovarajući viskozitet
 • Bez primesa (nečistoća)

Primarna funkcija rashladnog kompresorskog ulja je podmazivanje pokretnih delova kompresora. Pored sposobnosti podmazivanja, rashladno kompresorsko ulje mora imati i izvesne druge osobine iz sledećih razloga:

 • intenzivnog mešanja sa rashladnim fluidom u rashladnoj instalaciji
 • prenošenja u malim količinama u rashladnim vodovima
 • direktnog kontakta sa namotajima elektro motora kompresora u hemretičkim kompresorima
 • izlaganju visokim temperaturama na potisu kompresora i veoma niskim temperaturama u ekspanzionim ventilima

Kompanija Master Frigo Sales d.o.o. ima u svom prodajnom programu dva tipa kompresorskih ulja Suniso:

 • Mineralna ulja serije GS (3GS, 4GS, 5GS) koja su idealna za niskotemperaturne sisteme sa temperaturom isparavanja ispod -18 oC uključujući rezidencijalne i komercijalne rashladne sisteme kao i klimatizacione sisteme. Mineralna ulja serije GS se mešaju sa rashladnim fluidima HCFC

(R 22, R 406a) kao i sa prirodnim rashladnim fluidima R-717, R 600a i R 290.

 

 • Poliesterska ulja serije SL (SL22, SL32, SL46, SL68, SL 100) se mešaju sa HFC rashladnim fludima (R 404A, R 507A, R 134a, R 407C, R 410A) i koriste se u rashladnim i klimatizacionim sistemima.

 

Primer katalog 1

  Primer katalog 2

  Primer katalog 3

www.sajt.com