Danfoss pločasti  izmenjivači

Danfoss pločasti izmenjivači

Danfoss pločasti izmenjivači toplote su izuzetno razvijeni. Posebno aplikacije kao što je daljinsko grejanje i hlađenje obezbeđujući pouzdan i visoko efikasan izmenjivač toplote koji ispunjava sve potrebe.

Danfoss u svojoj ponudi ima lemljene pločaste izmenjivače (1 ili 2 prolaza) kao i pločaste izenjivače sa zaptivačima.

  Primer katalog 2

  Primer katalog 3