Secop

Secop klipni hermetički kompresori

Secop je nemačka kompanija osnovana 1951 godine. Bavi se proizvodnjom hermetičkih klipnih kompresora.

2010. godine Secop postaje vlasnik proizvodnje Danfoss klipnih kućnih i komercijanih kompresora. Takođe, 2013. godine Secop preuzima kompaniju ACC, Austrija.

Sa više od 60 godina iskustva u tehnologiji proizvodnje kompresora, kompanija Secop razvija, primenjuje i podržava napredne tehnologije proizvodnje kompresora.

Portfolio kompanije Secop se sastoji iz 3 segmenta:

–       Hermetički klipni kompresori sa fiksnom brzinom za napon 115-240Vac sa tipovima P/D/T/N/F/S/G serije i K serija (bivša Kappa serija). Ovi kompresori su namenjeni za kućne i lako komercijalne aplikacije i mogu da rade sa rashladnim fluidima R 600a (izobutan), R 290 (propan), R 134a, R 404A/R 507A i R 407C.

–       Hermetički klipni kompresori sa promenjivom brzinom sa elektronski kontrolisanom AC motorima kompresora. Secop proizvodi ove varijabilne kompresore u serijama DLV, NLV i SLV/E seriji i namenjeni su za rad sa rashladnim fluidima R 600a (izobutan) i R 290 (propan).

–       Hermetički klipni kompresori serije BD sa promenjivom brzinom za napon      12-24Vdc i 48Vdc i namenjeni su za upotrebu u stacionarnim i mobilnim aplikacijama (za čamce, kamione, autobuse) i mogu raditi sa rashladnim fluidima R 600a (izobutan), R 290 (propan), R 134a, R 404A/R 507A i R 1234yf.

Danas Secop kompresore karakteriše kvalitet i pouzdanost nastavljajući tradiciju koju je postavio Danfoss u ovom segmentu.

Najpoznatiji modeli Secop kompresora na tržištu Srbije i regiona su klipni hermetički kompresori sa fiksnom brzinom za rad sa naponom 230Vac – serije kompresora         TL, NL, FR i SC.