Danfoss Maneurop

Maneurop hermetički klipni i scroll kompresori za komercijalno i industrijsko freonsko hlađenje.

Maneurop hermetički klipni kompresori-MT/MTZ/NTZ:

1. Maneurop MT serija – freon R22
2. Maneurop MTZ serija   – freon R404A i R134A, plusni režim rada
3. Maneurop NTZ serija – freon  R404A, minusni režim rada

Danfoss MANEUROP MT i MTZ hermetički klipni kompresori su specijalno konstruisani za primenu pri srednjim i visokim temperaturama isparavanja. Sve komponente kompresora su visokog kvaliteta i preciznosti u cilju postizanja dugog radnog veka.
Konstrukcija kompresora omogućava 100% hlađenje motora kompresora hladnom usisnom parom rashladnog fluida tako da nije potrebno nikakvo dodatno hlađenje kompresora. Takođe, omogućava izolaciju kompresora s akustičnim oblogama u cilju smanjenja nivoa buke bez opasnosti od pregorevanja kompresora. Izuzetne prednosti unutrašnje zaštite motora, visoka efikasnost konstrukcije kružnog ventila i snažni moment motora osigurava pouzdan rad kompresora i u najtežim radnim uslovima.

MT serija je posebno namenjena za korišćenje sa ”tradicionalnim” R22 rashladnim fluidom i sadrži mineralno ulje za podmazivanje.

MTZ serija je specifično konstruisana za korišćenje sa HFC rashladnim fluidima (R134a, R 404A, R 407C, R 507A) i sadrži poliestersko ulje za podmazivanje.

Serija kompresora MT/MTZ se sastoji od 22 modela kompresora MT/MTZ 18-MT/MTZ 160 zapreminskog protoka 5,26 m 3/h – 47,25 m 3/h.

Maneurop klipni kompresori sa promenjivim brojem obrtaja za rashladu i klimatizaciju-VTZ:

Maneurop VTZ serija – namenjeni za rad sa freonima R 404A, R 507A, R 407C i R 134a za srednje temperaturske rashladne sisteme i klimatizaciju.

VTZ serija klipnih kompresora se sastoji od 7 modela VTZ038-VTZ242 i rad ovih kompresora se obezbedjuje preko Danfoss frekventnog regulatora serije CD.

Maneurop Performer scroll kompresori za rashladu i klimatizaciju-SM/SZ/SH:

1. Maneurop SM serija – freon R22
2. Maneurop SZ serija – freon R407C
3. Maneurop SH serija – freon R410A

Danfoss MANEUROP Performer scroll kompresori su konstruisani za srednje temperaturske rashladne instalacije i za klimatizaciju. Opseg rada scroll kompresora SM/SZ/SH je od -15/-20 oC do +10/+15 oC temperature isparavanja zavisno od tipa rashladnog fluida (R 22, R 134a, R 407C ili R 404A).

Performer scroll kompresori serije SM i SZ se sastoje od 15 modela (SM/SZ 084-SM/SZ 380) zapreminskog protoka 19,92 m3/h-92,40 m3/h, a scroll kompresori serije SH se sastoje od 7 modela (SH090-SH380) zapreminskog protoka 15,4 m3/h-60 m3/h.

Maneurop Performer scroll kompresori za rashladne aplikacije-MLZ/LLZ:

1.    Maneurop MLZ serija – freon R 404A/R 507A za srednje temperaturske rashladne sisteme

(opseg temperature isparavanja  od -25 oC do +10 oC).

MLZ serija scroll kompresora se sastoji od 11 modela MLZ015-MLZ076

2.    Maneurop LLZ serija – freon R 404A/R 507A za nisko temperaturske rashladne sisteme

(opseg temperature isparavanja  od -40 oC do -10 oC).

LLZ serija scroll kompresora se sastoji od 5 modela LLZ013-LLZ033

Maneurop scroll kompresori sa promenjivim brojem obrtaja za rashladu i klimatizaciju-VZH:

Maneurop VZH serija – freon R 410A za srednje temperaturske rashladne sisteme i klimatizaciju

VZH serija scroll kompresora se sastoji od 3 modela VZH088-117-170 i rad ovih kompresora se obezbedjuje preko Danfoss frekventnog regulatora serije CDS.

Kompanija MASTER FRIGO SALES tokom cele godine nudi kupcima sa svog lagera hermetičke klipne kompresore sa fiksnim brojem obrtaja – modele MT/MTZ/NTZ i scroll kompresore sa fiksnim brojem obrtaja serije SZ/SH/MLZ, a modele klipnih i scroll kompresora sa promenjivim brojem obrtaja VTZ/VZH se namenski poručuju kod proizvodjača Danfoss zavisno od potreba krajnjih korisnika.