Baltimore Aircoil – BAC

Evaporativni kondenzatori za industrijsko hladenje -BAC

Kompanija BAC je globalni lider u razvoju, proizvodnji i distribuciji proizvoda za evaporativno ili hibridno hladjenje.

Od svog osnivanja 1938. god. kompanija BAC nastavlja da investira u razvoj novih tehnologija i proizvodnih postojenja širom sveta zajedno sa visokokvalifikovanom lokalnom servisnom mrežom.

Za industrijsko hladenje, klimatizaciju i kondenzaciju procesne pare, kompanija MASTER FRIGO SALES isporučuje svojim kupcima za industrijske amonijačne rashladne instalacije evaporativne kondenzatore proizvodjača BAC.

Kompanija BAC ima u svom proizvodnom programu sledeće proizvode:

–       Otvorene rashladne kule serije VT0/1, VTL-E, S1500E, S3000E, PTE, RCT, FXT

–       Zatvorene rashladne kule serije VXI, VFL, HFL, FXVS, FXVT, PFI, HXI, NEXUS

–       Evaporativne kondenzatore serije VXC, VCL, VERTEX, POLAIRIS, CXVE, CXV-D, PCE, HXC, TVC

–       Hladnjaci i kondenzatori za adijabatsko hladjenje serije TVFC, TVC

–       Bazeni ledene vode serije TSU-C/D, TSU-M, TSC

–       Oprema za tretman vode i filtraciju serije BCP-2D, BCP-3D

Na tržištu Srbije i regiona su najznačajniji evaporativni kondenzatori sa centrifugalnim ventilatorima serije VXC koji se odlikuju pouzdanim radom, kompaktnošću, tihim radom i koji su raspolozivi u 71 modela u opsegu kapaciteta kondenzacije od 60 kW do 6920 kW.