Danfoss kontroleri

Danfoss kontroleri

Danfoss segment elektronskih kontrolera je kompletan elektronski sistem razvijen za monitoring i optimizaciju rada komercijalnih i indutsrijskih rashladnih i klimatizacionih sistema.

Ovaj segment obuhvata sledeće komponente:

 • Elektronski kontroleri temperature (ETC, ERC11x, ERC21x)
 • Kontroleri elektronskih ekspanzionih ventila (EKE 347)
 • Kontroleri rada isparivača (AK-CC55)
 • Kontroleri za grejanje, ventilaciju, klimatizaciju, osvetljenje
 • Kontroleri kompresorskih centrala (AK-PC 351, AK-PC 551, AK-PC 572, AK-PC 651)
 • Programibilni kontroleri (MCX)
 • Regulatori broja obrtaja (XGE, RGE)
 • Monitoring uredjaji (Sistem menadžeri) (AK-SM 800)
 • Inteligentni uredjaji za odzračivanje za industrijsko hladjenje
 • Kontroleri za industrijske isparivače (EKE 400)
 • CO2 MiniPack sistem (CCMT, AK-PC 572, EKE 2U, EKE 1P, VLT FC 280)