Bitzer ACP

Bitzer ACP

Bitzer ACP (Ammonia compressor pack) predstavlja amonijačne Bitzer kompresorske agregate.

Sam agregat čini:

  1. 2 ili 3 frekventno regulisana Bitzer vijčana kompresora 
  2. Zajednički odvajač ulja
  3. Zajednički hladnjak ulja
  4. Uljni filter
  5. Bitzer ACP kontroler (touch screen HMI) sa Bitzer software-om za regulaciju i praćenje rada
  6. Ekonomajzer

Rashladni kapacitet agregata u opsegu od 100 – 1400  kW ( na režimu -10/+45°C).

Proizvodnja agregata je u Bitzer fabrici u Nemačkoj.

Primer katalog 1

  Primer katalog 2

  Primer katalog 3

www.sajt.com