Luve Group

Lu-Ve grupa je jedan od vodećeh Italijanskih proizvođača isparivača i kondenzatora za rashladne sisteme. Karakteriše ih izuzetan kvalitet i pouzdanost u radu.

Lu-Ve grupa predstavlja spoj iskustva, tradicije i inovacije.

Lu-Ve Grupa je italijanska kompanija sa centralom i proizvodnim pogonom u mestu Uboldo, Varese i zapošljava preko 3500 kvalifikovanih radnika (preko 1100 u Italiji) i 83% proizvodnje se izvozi u preko 100 zemalja u svetu.

U svom proizvodnom programu, Lu Ve grupa ima sledeće grupe proizvoda:

–       Komercijalni freonski vazdušni hladnjaci (isparivači) serije MINIMAGIC, FHD, FHC, FHJ, BMA, SMA, FHA, SHP, BHS, SHS, SHP

–       Industrijski freonski vazdušni hladnjaci (isparivači) serije CDH, CRD, CHS, LHS, isparivači za brzo smrzavanje

–       Industrijski amonijačni vazdušni hladnjaci (isparivači) serije LSA, CSA

–       Vazdušni hladnjaci za glikol/vodu serije CDW, FHAW, SMDW, SHDW, FHCW, CHSW, LHSW

–       Kondenzatori manjih kapaciteta serije STFT, STVF, STVF-ES, STN

–       Vazduhom-hladjeni kondenzatori serije SAV, EAV, EHV, SHV, XAV       

–       Vazduhom-hladjeni hladnjaci ulja/glikola serije SAL, EAL, EHL, XAL, XDHL, EHLD, XXLD

–       Gasni hladnjaci CO2