Gea 

GEA

Gea Grasso je ejdan od vodećih svetskih proizvođača amonijačnih:

1.Vijčanih kompresorsih agregata

2.Klipnih kompresorskih agregata

3.Čilera i toplotnih pumpi

Master Frigo više od 15 godina uspešno sarađuje sa Gea-om. Dosad je na desetine kompresorskih agregata i čilera isproučeno i pušteno u rad.

Pored isprouke i montaže, Master Frigo Projekt pruža i usluge redovnih servisa.

 

 

https://www.gea.com/en/heating-refrigeration/index.jsp