Danfoss automatika

Danfoss automatika

Master Frigo Sales je vodeći distributer DANFOSS rashladne opreme i komponenti za freonske i amonijačne rashladne sisteme u Podunavskom regionu.

Našim poslovnim partnerima nudimo kompletan program komponenti koje obezbeđuju automatizovan i pouzdan rad kompletnog freonskog i amonijačnog rashladnog postrojenja.

Kao najznačajnije komponente iz DANFOSS-ovog programa za komercijalne i industrijske rashladne sisteme ovde bi samo pomenuli sledeće:

 • Termo-expanzione ventili za freonske rashladne sisteme serije TES (R 404A), TEN (R 134a), TEZ (R 407C), TEX (R 22), TEA (NH3)
 • Magnetne ventili EVR i EVO (za freone) i EVRA (za NH3)
 • Elektronske ekspanzione ventili AKV (za freone) i AKVA (za NH3)         
 • Električni expanzioni ventili nove serije COLIBRI – modeli ETS
 • Filter sušači DCL/DML (sa nepromenljivim filterom) i DCR (sa promenljivim filter uloškom)
 •  Zaustavni ventili GBC
 •  Glavni regulacioni ventili ICS sa odgovarajućim pilot ventilima EVM/CVP/CVPP, CVQ za 1 i 3 pilot ventila                                               
 • Glavni 2-stepeni magnetni ventili ICLX sa dva pilot ventila EVM(NC)/EVM(NO)   
 • Motorni ventili ICM sa aktuatorom ICAD                           
 • komercijalni KP i industrijski RT termostati i presostati
 • ADAP KOOL digitalni kontroleri i monitoring sistemi (kontroleri centrala AK-PC, kontroleri rashladnog uredjaja AK-CC, kontroleri nivoa tečnosti EKE, monitoring uredjaji AK-SM)
 • AKS pritisni transmiteri i temperaturne sonde
 •  Amonijačni zaustavni ventili (SVA-S), ventili za ispust ulja (QDV), servisni ventili (SNV-ST), regulacioni ventili (REG), jednosmereni ventili (CHV-X), jednosmerno-zaustavni ventili (SCA-X), filteri (FIA), dvostruki zaustavni ventili (DSV) sa sigurnosnim ventilima (SFA)
 • Prelivni ventili (OFV), nivokazna stakla (LLG)                                           
 • Ventilske stanice ICF i rezervni delovi za ventilske stanice

Kompanija Master Frigo Sales ima tokom cele godine na lageru za promptnu isporuku najveći deo iz programa Danfoss freonske i amonijačne rashladne automatike što obezbeđuje najbržu moguću isporuku opreme kupcima i trenutno rešavanje njihovih problema.

Kompanija Master Frigo Sales je jedna od malobrojnih kompanija u jugoistočnoj Evropi koja na svom lageru ima DANFOSS amonijačne ventile i automatiku što obezbedjuje brzu isporuku krajnjim korisnicima i značajno skraćuje rok montaže i puštanja u rad amonijačnih rashladnih sistema kod krajnjih kupaca.