Rivacold

Kompanija RIVACOLD je italijanski proizvodjač:

–       rashladnih sistema (kompresorsko-kondenzatorskih agregata, split sistema, multikompresorskih jedinica, integrisanih sistema)

–       toplotnih izmenjivača (statičkih i dinamičkih isparivača, vazduhom-hladjenih kondenzatora, gasnih hladnjaka CO2 i kompaktnih kondenzatora)

–       rashladnih sistema za kamione

Kompanija Rivacold je osnovana 1966 kao isporučilac kondenzatorskih agregata i hermetičkih sistema proizvodjačima rashladnih vitrina. Kao rezultat, tokom godina, kompanija Rivacold je dostigla važnu poziciju kao proizvodjač i distributer komponenti u industriji hladjenja i klimatizacije.

RIVACOLD je kompanija koja pripada grupaciji VAG zajedno sa kompanijom VITRIFRIGO koju čini 14 kompanija u kojoj radi više od 1000 radnika. Kompanija VITRIFRIGO je proizvodjač rashladnih frižidera, mini barova i klimatizacione opreme za hotele, kancelarije, pomorsku industriju, industriju mleka i pića i industriju kamiona.

Proizvodni program kompanije RIVACOLD u oblasti toplotnih izmenjivača čine sledeći proizvodi:

–       Vazdušni freonski hladnjaci (isparivači) sa direktnom ekpanzijom serije:

kompaktni vazdušni hladnjaci za rashladne kabinete

kompaktni vazdušni hladnjaci serije RSR

ugaoni vazdušni hladnjaci serije RSV

ugaoni vazdušni hladnjaci serije RSI/RSIX 250-350

vazdušni hladnjaci (isparivači) CUBIC serije RC/RCX/RCS 250, RCMR/RCMRX 350-450

vazdušni hladnjaci (isparivači) CUBIC serije RCBR 500-630

plafonski dvostrani isparivači serije RDF 250, RDF/RDFX 350, RDFR 500

–       Vazduhom-hladjeni kondenzatori i gasni hladnjaci CO2 serije:

vazduhom-hladjeni freonski kondenzatori (vertikalni) serije RRC

vazduhom hladjeni freonski kondenzatori (horizontalni) serije RRS

gasni hladnjaci CO2 serije RRCX 500-630-800-1000

gasni hladnjaci CO2 serije RRSX 500-630

kompaktni kondenzatori

statički isparivači serije REC, VR, ESR

Kompanija Master Frigo Sales ima na svom lageru tokom cele godine za promptnu isporuku kupcima komercijalne isparivače serije RSI, RCS, RDF i RCMR, a ostale proizvode iz programa Rivacold namenski uvozi za svoje kupce saglasno specifičnim projektnim potrebama.