Danfoss purger

Danfoss Intelligent Purger System za industrijsku rashladu

Na globalnom nivou, Danfoss je obogatio svoj portfolio namenjen industrijskoj rashladi, za Intelligent Air Purger System, poznatiji kao Danfoss IPS. Svojim kompaktnim dizajnom i automatskom funkcionalnošću za otklanjanje nekondenzabilnih gasova, Danfoss IPS pomaže unapređenju operativne bezbednosti, efikasnosti i troškovne efektivnosti sistema industrijske rashlade.
Danfoss IPS se nalazi u našoj ponudi Danfoss-ovih proizvoda, o uspešnoj saradnji i instalaciji možete pročitati više na

https://www.danfoss.com/sr-rs/about-danfoss/news/dcs/danfoss-intelligent-purger-system/

Princip rada
Danfoss IPS je fabrički testiran i spreman za upotrebu sa amonijačnim postrojenjima, sa pritiskom kondenzatora od preko 6 bar. Jedinica se puni sa 900g R452a.
Samo 2 mehaničke veze su potrebne za purger. Razmena amonijaka/nekondenzabilnih gasova sa glavnim postrojenjem se vrši putem prirubnice za pristup amonijaka , dok se odstranjivanje nekondenzabilnih gasova vrši putem cevi za izduvavanje, nakon elektromagnetnog ventila .
Kroz prirubnicu za ulaz amonijaka , smeša amonijačnog gasa i nekondenzabilnih gasova, ulazi u isparivač purgera.
Ova smeša se rashlađuje do nivoa koji je niži od temperature kondenzacije amonijaka, R452a strujnim kolom. U ovom trenutku, amonijačni gas se kondenzuje i gravitacijom vraća u amonijačno postrojenje, dok se nekondenzabilni gasovi nagomilavaju u isparivaču , do sledećeg odstranjivanja.
Kondenzacijom amonijačnog gasa, nova smeša amonijačnog gasa i nekondenzabilnih gasova se prirodno povlači. Ova nova smeša se dalje razdvaja kontinualnim procesom.
Dok se koncentracija nekondenzabilnog gasa u isparivaču povećava, temperatura i pritisak R452a isparivača će se kontinualno smanjivati.
Kontroler nadgleda pritisak R452a isparivača, kao i pritisak i temperaturu amonijaka, a kada R452a pritisak dostigne predefinisan pritisak različit od pritiska/temperature amonijaka, priprema se da ispumpa nekondenzabilne gasove kroz solenoidni ventil. Izduvavanje se aktivira solenoidom i kroz odgovarajuće cevi se dovodi do vodenog kupatila. Ovaj proces se obavlja radi zadržavanja malih količina amonijaka.
Prednosti koje pruža Danfoss IPS


Maksimalne performanse sistema
Automatsko reagovanje purgera na nekondenzabilne gasove u rashladnom sistemu
• Kontinualno praćenje diferencijalnog pritiska između rashladnog sredstva sistema i rashladnog sredstva purgera
• Smanjenje potrošnje energije postrojenja

Unapređenje operativne bezbednosti
• Elektronski rad purgera pomaže smanjenju rizika od ispuštanja rashladnog sredstva u okolinu
• Samostalna jedinica funkcioniše nezavisno od glavnog postrojenja
• Jednostavno praćenje prethodnih ciklusa rada purgera
• Samodijagnostikovanje koje omogućava prestanak rada u slučaju kvara
Jednostavna instalacija i održavanje
• Isplativ dizajn sa malim brojem interfejsa za mehaničko i električno povezivanje
• Minimalizuje rizik od curenja zahvaljujući hermetičnom unutrašnjem rashladnom sistemu
• Plug and play, samostalna jedinica olakšava ugradnju i puštanje u rad – mali rizik od potencijalnih grešaka
• Nema potrebe za naprednim podešavanjima
• Kompaktan dizajn, kojim se lako rukuje