Witt

img_header_wittlogo_witt

Polu-hermetičke i hermetičke rashladne pumpe – WITT

Rashladne pumpe WITT su već decenijama dokazale svoju vrednost u industrijskim rashladnim postrojenjima širom sveta, posebno u radu sa amonijačnim rashladnim fluidom (NH3).

Osnovna karakteristika WITT-ovih rashladnih pumpi je njihova dokazana sposobnost da pumpaju mešavinu tečnost/para; ovo je od posebne važnosti u slučajevima kada se smanjuje temperatura isparavanja rashladnog fluida.

U WITT-ovom programu rashladnih pumpi posebno mesto zauzimaju serije pumpi GP 41/42 i GP 51/52 sa elektromotorima kojih ima u više varijanti i koji se odabiraju u zavisnosti od potreba kupaca.

Preduzeće MASTER FRIGO ima na lageru rashladne pumpe GP 42 i GP 52 određenih snaga motora, a u svakom trenutku može da izađe u susret kupcima u zavisnosti od svakog pojedinačnog zahteva.

Izvod iz prodajnog kataloga

Tehnička literatura

Sajt proizvođača