Swep

img_header_sweplogo_swep
SWEP je jedan od vodećih svetskih proizvođača pločastih toplotnih izmenjivača(BPHEs) i srodnih proizvoda i usluga.

SWEP nudi efikasna rešenja sa najnovijom tehnologijama za klimatizaciju, hlađenje, grejanje, industriju i energetiku. Na taj način uspeva drži oko 65% prodaje na Evropskom tržištu u odnosu na ostale proizvođače pločastih izmenjivača.

Cilj SWEPA je da uvek ponudi odlične performanse, ekonomičnost i servis.

Sajt proizvođača