Saginomiya

img_header_sagynomiyalogo_saginomiya

Saginomiya je komnanija osnovana 1940. godine u Japanu.
Danas ima preko 1200 zaposlenih i bavi se proizvodnjom opreme za automatsku kontrolu u oblasti rashlade i klimatizacije.

Saginiomiya regulatori broja obrtaja i flusostati su se na domaćem tržištu pokazali kao izuzetno pouzdani i kvalitetni.

Izvod iz prodajnog kataloga

Tehnička literatura