Yuhor – Jagodina

REALIZOVANI PROJEKAT U KLANICI I HLADNJAČI “YUHOR” – JAGODINA

Projektovanje i isporuka kompletne rashladne opreme i pustanje u rad rashladne instalacije nove klanice i hladnjace na objektu YUHOR- Jagodina.

Pusteno u pogon preko trideset komora za hladenje, brzo hladenje-sokiranje, duboko zamrzavanje i lagerovanje smrznutog mesa i druge robe. U instalaciji su primenjena tri sistema isparavanja amonijaka i to sistem -10 ° C (800 KW rashladnog kapaciteta); -30 ° C (149 KW rashladnog kapaciteta) i -42 ° C (88 KW rashladnog kapaciteta) a instalacija je ventilima povezana sa postojecom, starom rashladnom instalacijom, sto omogucava medusobno dopunjavanje rada tj. paralelan rad obe instalacije.
U instalaciju su ugradeni vijcani kompresori YORK, evaporativni kondenzator BALTIMOR, isparivaci GÜENTNER, automatika DANFOSS, armatura DANVALVE-DANFOSS, sudovi MIP-Ćuprija i ostala uvozna i domaca rashladna oprema.
Takode je isporucena i ugradena elektro tabla proizvedena i porojektovana od strane MASTER FRIGO, sa upravljackom zastitnom, signalnom, sigurnosnom i ostalom elektro opremom koja omogucava automatski i poluautomatski rad celokupnog rashladnog postrojenja.
U elektro tabli je ugradena signalizacija “ČOVEK U KOMORI” kao i termostati DIXELL kojima se omogucava automatsko termostatsko hladenje i otapanje komora a ocitavanje i pisanje postignutih temperatura se preko PC racunara moze pratiti i memorisati u toku duzeg vremenskog perioda.