PKB Korporacija

ISPORUČENI I INSTALIRANI UREĐAJI ZA HLAĐENJE MLEKA (LAKTOFRIZ APARATI) PKB KORPORACIJA – PADINSKA SKELA

Za potrebe PKB KORPORACIJE isporuceni su i instalirani laktofriz uredaji za brzo hladenje mleka nakon muze zapremina 2000,2500 i 5000 Litara (2 MT) namenjeni ze dve muze dnevno. Karakteristicno za laktofrize ovih kapaciteta je da osim sistema za hladenje poseduju i sistem za automatsko pranje.