Maneurop

img_maneurop_headerlogo_maneurop

Maneurop hermetički kompresori za komercijalno i industrijsko freonsko hlađenje.

Maneurop klipni kompresori:

1. Maneurop MT serija – freon R22
2. Maneurop MTZ serija   – freon R404A i R134A, plusni režim rada
3. Maneurop NTZ serija – freon  R404A, minusni režim rada

Danfoss MANEUROP MT i MTZ hermetički klipni kompresori su specijalno konstruisani za primenu pri srednjim i visokim temperaturama isparavanja. Sve komponente kompresora su visokog kvaliteta i preciznosti u cilju postizanja dugog radnog veka.
Konstrukcija kompresora omogućava 100% hlađenje motora kompresora hladnom usisnom parom rashladnog fluida tako da nije potrebno nikakvo dodatno hlađenje kompresora. Takođe, omogućava izolaciju kompresora s akustičnim oblogama u cilju smanjenja nivoa buke bez opasnosti od pregorevanja kompresora. Izuzetne prednosti unutrašnje zaštite motora, visoka efikasnost konstrukcije kružnog ventila i snažni moment motora osigurava pouzdan rad kompresora i u najtežim radnim uslovima.

MT serija je posebno namenjena za korišćenje sa ”tradicionalnim” R22 rashladnim fluidom i sadrži mineralno ulje za podmazivanje.

MTZ serija je specifično konstruisana za korišćenje sa HFC rashladnim fluidima (R134a, R 404A, R 407C, R 507) i sadrži poliestersko ulje za podmazivanje.

MASTER FRIGO konstantno nudi kupcima sa svog lagera kompresore MT i MTZ sa usisnim volumenom u opsegu  5,26m 3/h – 47,25m 3/h.

Maneurop scroll kompresori:

1. Maneurop SM serija – freon R22
2. Maneurop SZ serija – freon R407C
3. Maneurop SH serija – freon R410A