Master Frigo na sajmu ProdExpo 2013 u Moskvi

Master Frigo d.o.o. je sa ostalih 8 srpskih kompanija predstavio po treći put svoje proizvode na Sajmu PRODEXPO u Moskvi od 11-15. februara 2013. u organizaciji Privredne komore Srbije. Na ovoj najposećenijoj izložbi u Ruskoj Federaciji naša firma je ove godine promovisala i svoje nove mlečne proizvode, pored tom tržištu već poznatog zamrznutog voća iz Srbije.
Naša firma je kao i prethodne godine na ovaj način pokušala da oslušne potrebe ruskog tržišta i radila na povećanju plasmana proizvoda naše hladnjače Master Frigo Fruits i mlekara Master Milk i PK Zlatibor na ovo velelepno tržište.
Iskustvo od ranije nam je pomoglo da pored negovanja kontakta sa već postojećim partnerima steknemo nove kupce i na taj način stvorimo sebi šanse za buduće poslovanje. Naše preduzeće je poslovanje na ruskom tržištu lane otpočelo saradnjom sa industrijskim sistemima a cilj nam je da naši klijenti postanu i lanci supermarketa.

prodexpo_2013_008_545

Ovim putem želimo se zahvaliti našem dugogodišnjem partneru Privrednoj komori Srbije na profesionalnoj pomoći i timskom nastupu kao i svom osoblju komore na čelu sa predsednikom Milošem Bugarinom. Smatramo da jedino sinergijom možemo pomoći našoj privredi da zabeleži pomake koji su možda mali na globalnom nivou ali veoma bitni i korisni za razvoj domaćih preduzeća.

Tokom sastanaka sa ruskim i domaćim zvaničnicima stekli smo utisak da nam je za dalji prodor na rusko tržište neophodna pomoć države i njenih institucija. Smatramo da bi od velike koristi bilo pokretanje projekta na nacionalnom nivou kojim bi država trebala pomoći Privrednoj komori a samim tim i domaćim kompanijama. Tako bi već započeti projekti dobili status jednog globalnog nacionalnog projekta koji bi za cilj imao sticanje što bolje pozicije u pregovorima i saradnji sa ruskim partnerima. Uočili smo da se na rusko tržište bolje probijaju države koje imaju zajednički nastup i podršku svoje vlade a samim tim bogatiju paletu proizvoda koji mogu biti plasirani na to tržište. Mišljenja smo da bi od velike koristi bilo i funkcionisanje nekog distributivnog centra u Ruskoj Federaciji iz kog bi se na brz i efikasan nacin mogli distribuirarti naši domaći proizvodi.
Svakako će informacije koje su razmenjene za vreme trajanja sajma PRODEXPO ojačati već tradicionalno prijateljske odnose koje srpska privreda ima sa Ruskom Federacijom.

Kako nam svaki novi sajam donosti više iskustva, poboljšava odnos sa kupcima i poslovanje na lokalnom i svetskom tržištu tako je i ovaj sajam obogatio naš poslovni portfolio.
Uz pomoć korisnih aktuelnih informacija koje smo prikupili za vreme izlaganja na sajmu PRODEXPO radićemo na povećanju izvoza i prilagođavanju asortimana kako bi zadovoljili potrebe potrošača na ruskom tržištu.

S poštovanjem,
Radoje Cvetić, vlasnik i direktor
Master Frigo d.o.o. Beograd