Guntner

img_header_guntnerlogo_guntner

Isparivači, vazdušni hladnjaci, vazduhom hlađeni kondenzatori, resiveri – GÜNTNER

Decenijama nemački proizvođač GÜNTNER koristi visokokvalitetne sirovine i savršeno prilagođenu tehnologiju proizvodnje.

Proizvodni program firme GÜNTNER čine sledeći proizvodi:

– Vazdušni freonski hladnjaci sa direktnom ekspanzijom-serije: GHF/GHN/GDF/DHF/DHN/GFN
– Vazdušni amonijačni hladnjaci (preplavljeni i gravitacioni)-serije: GHS/AGHN/ADHN/GDS
– Kondenzatori (vazduhom-hlađeni)-serije: GVM, GVH/GVV, RVH/RVV
– Resiveri (skupljači) tečnog freona-serije: GBH/GBV
– Vazduhom-hlađeni hladnjaci ulja-serije: GFV/GFH
– Orebreni razmenjivači toplote-serije: GCO
– Hladnjaci sa glikolom-serije: GGF/GGN/DGN
– Elektronika

Preduzeće MASTER FRIGO nudi svojim kupcima na domaćem tržištu promptnu isporuku (sa lagera) širokog asortimana vazduhom-hlađenih kondenzatora, vazdušnih hladnjaka i resivera tečnog freona za potrebe komercijalnog i industrijskog hlađenja po veoma konkurentnim cenama.