Esk Schultze

img_header_esk_schultzelogo_esk_schultze

Komponente za rashladne sisteme – ESK SCHULTZE

Deo našeg distributivnog programa čine proizvodi nemačke kompanije ESK SCHULTZE. MASTER FRIGO ima dugoročnu i jako uspešnu saradnju sa ovom firmom i iz njenog priozvodnog programa možemo Vam ponuditi sledeće proizvode: odvajače ulja, usisne akumulatore, filtere, rezervoare ulja, regulatore nivoa ulja i instalacije za nivoregulatore ulja.

Proizvodi ESK su stekli priznanje na svetskom nivou zahvaljujući permanentnom usavršavanju i povećanju kvaliteta.

Svi proizvodi se odlikuju: visokom efikasnošću, pouzdanošću, jednostavnošću, kvalitetom i mogućnošću univerzalne primene.

Izvod iz prodajnog kataloga

Tehnička literatura

Sajt proizvođača