Danfoss automatika

img_header_danfosslogo_danfoss

Master Frigo je poslednjih 20 godina vodeći Danfoss distributer rashladne opreme u Podunavskom regionu.

Našim poslovnim partnerima nudimo kompletan program komponenti koje obezbeđuju automatizovan i pouzdan rad kompletnog rashladnog postrojenja.

Kao najznačajnije komponente iz DANFOSS-ovog programa ovde bi samo pomenuli:

– Termo-expanzione ventile TEF, TEX, TEA
– Magnetne ventile EVR (za freone) i EVRA (za NH3)
– Elektronske ekspanzione ventile AKV i AKVA (za NH3)
– Filter sušače DCL/DML (sa nepromenljivim filterom) i DCR (sa promenljivim filter uloškom)
– Zaustavne ventile GBC
– Glavne ventile PMLX sa odgovarajućim pilot ventilima EVM/CVP/CVPP, itd.
– KP i RT termostate i presostate
– ADAP KOOl digitalne kontrolere i monitirng sisteme
– AKS pritisne transmitere i temperaturne sonde
– Amojicne zaustavne ventila (SVA), regulacione ventile (REG), jednosmerene ventile (CHV i SCA), filtere (FIA),
– Prelivni ventili (OFV), nivokazna stakla (LLG)

Želimo da istaknemo da u svakom trenutku na lageru imamo spremno za isporuku najveci deo iz programa rashladne automatike što obezbeđuje najbržu moguću isporuku opreme kupcima i trenutno rešavanje njihovih problema.